12 september 2019 - 14:00 tot 16:00

Hersenletseltrefpunt

Info:

Het Hersenletseltrefpunt Steenwijkerland is een ontmoetingsplek voor getroffenen van hersenletsel, hun mantelzorgers en verdere belangstellenden. Deze keer ontmoeten we elkaar bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Mr Z ter Stegestraat 9 in Steenwijk.

Na de zomer praten we bij en delen we de ervaringen van de laatste maanden. Hersenletseltrefpunt wordt georganiseerd door neurologieverpleegkundigen Sandra Storck en Henneke van Beek van Zorggroep Oude en Nieuwe Land, in samenwerking met Sociaal werk De Kop.