Schoolmaatschappelijk werk

De schoolmaatschappelijk werker is er voor de jongere, de ouders en de school. Op alle middelbare scholen in Steenwijk is wekelijks een schoolmaatschappelijk werker van Sociaal Werk De Kop aanwezig.

Hoe helpen wij jou?

Wanneer ouders, docenten, de leerling zelf of anderen vragen hebben over een jongere of zich zorgen maken dan kunnen zij bij de schoolmaatschappelijk werker van Sociaal Werk De Kop terecht. Wij helpen je met vragen en/of zorgen over:

  • opgroeien en opvoeding
  • problemen thuis of op school
  • bij welke instantie je terecht kunt met een bepaalde vraag

In een vertrouwelijk gesprek kijken we samen naar wat we kunnen doen om jou te helpen. Blijkt dat er intensievere ondersteuning nodig is, dan nemen we – altijd in overleg – contact op met een gespecialiseerde organisatie die verder kan helpen. Denk bijvoorbeeld aan de GGZ, Trias, Bureau Jeugdzorg of andere hulpverleningsinstanties.

Gesprek aanvragen

Het aanvragen van een gesprek met de schoolmaatschappelijk werker kan via de mentor, zorgcoördinator of het ZAT/CVB (Zorgadviesteam/Commissie voor de begeleiding). Ook scholen of andere netwerkpartners (denk aan bijvoorbeeld de jeugdconsulent) kunnen aan de bel trekken bij de schoolmaatschappelijk werker als zij zorg hebben rondom de situatie van een leerling. Dat kan echter alleen met toestemming van de ouders.

Kosten

Schoolmaatschappelijk werk wordt gefinancierd door de overheid. U hoeft hier dus niet voor te betalen.

Contact

 Agenda

Op dit moment zijn er geen geplande activiteiten.

Overzicht

Stel een vraag

Wil je meer informatie? Laat dan hieronder je gegevens achter. Om ervoor te zorgen dat de juiste medewerker zo snel mogelijk contact met je opneemt, vragen wij ook om jouw adres en woonplaats.