Schoolmaatschappelijk werk

Op alle middelbare scholen in Steenwijk is wekelijks een schoolmaatschappelijk werker van Sociaal Werk De Kop aanwezig. De schoolmaatschappelijk werker is er voor de leerlingen, hun ouders en de school. Daarnaast zorgen zij voor verbinding tussen het onderwijs, sociaal werk en netwerkpartners.

Welke ondersteuning wordt er geboden?

Wanneer ouders, docenten, leerlingen of anderen vragen hebben over een jongere of zich zorgen maken, kunnen zij bij de schoolmaatschappelijk werker van Sociaal Werk De Kop terecht.

De schoolmaatschappelijk werker biedt individuele begeleiding, stelt de jongere centraal en betrekt het systeem hierbij. In afstemming met school kan er groepsaanbod worden ingezet.

Gesprek aanvragen?

Het aanvragen van een gesprek met de schoolmaatschappelijk werker kan via de mentor, zorgcoördinator of het ZAT/CVB (Zorgadviesteam/Commissie voor de Begeleiding). Ook andere netwerkpartners kunnen contact opnemen bij het signaleren van zorg en/of ondersteuningsvragen van een jongere/leerling. Toestemming van ouders is hiervoor nodig.

Hoe helpen wij jou?

In een vertrouwelijk gesprek kijken we samen naar wat we kunnen doen om jou te helpen. Blijkt dat er intensievere ondersteuning nodig is, dan nemen we - altijd in overleg - contact op met een gespecialiseerde organisatie die verder kan helpen. 

Kosten

Schoolmaatschappelijk werk wordt gefinancierd door de overheid. Je hoeft hier dus niet voor te betalen.

Contact

 Agenda

Op dit moment zijn er geen geplande activiteiten.

Overzicht

Stel een vraag

Wil je meer informatie? Laat dan hieronder je gegevens achter. Om ervoor te zorgen dat de juiste medewerker zo snel mogelijk contact met je opneemt, vragen wij ook om jouw adres en woonplaats.