Terug naar Nieuws

Focus op Seniorenwelzijn in 2023; een onsje welzijn scheelt een kilo zorg!

Gepubliceerd op:

Gezond en vitaal ouder worden, je goed voelen en regie houden over je leven. Super belangrijk voor iedereen. Mooi om aan het begin van het nieuwe jaar eens na te denken hoe het er voor staat en wat misschien wel goede voornemens zijn voor 2023. En ben je of bent u de 75 gepasseerd dan vinden we het vanuit Sociaal Werk De Kop fijn om mee te denken!

Huisbezoeken

Sociaal Werk De Kop start met Huisbezoeken bij 75+ers in Steenwijkerland, waarbij we vooral het open gesprek willen aangaan over hoe het gaat als je de 75 bent gepasseerd. De ervaring leert dat veruit de meeste mensen zich pas gaan oriënteren op hulp of ondersteuning als er aanleiding voor is. Maar waarom wachten op noodzaak als je van te voren al na kunt denken: hoe wil ik het zelf als ik hulp nodig heb, hoe voorkom ik dat ik eenzaam wordt of waar wil ik wonen als het huis te groot wordt? Hoe blijf ik een betekenisvol leven leiden? In een tijd van woningkrapte en steeds minder zorgmedewerkers is het belangrijk om van te voren eens na te denken, hoe wil ik het en hoe kan het. Vanuit Sociaal Werk De Kop gaan wij graag met u hierover in gesprek en geven we informatie, sleutelwoorden zijn preventie, zelfredzaamheid en eigen regie.

Positieve Gezondheid

Ons uitgangspunt voor deze gesprekken is het gedachtengoed Positieve Gezondheid. Dat zal ook voor de Huisbezoeken en gesprekken op locatie met 75+ers worden ingezet om het gesprek aan te gaan over onderwerpen als: Hoe fit voel je je, woon je prettig, waar kom je je bed voor uit, vind je dat je voldoende contacten hebt en wat er ook maar ter tafel komt. ‘De ervaring heeft inmiddels geleerd dat dat mooie gesprekken oplevert, waarbij ook altijd weer aanknopingspunten zijn voor meer welzijn en de eigen regie optimaal behouden kan blijven,’ aldus Sandra Lampe en Paula Bierma, die vanuit Sociaal Werk De Kop hierin de kartrekkers zijn.

Samenwerken

‘We hebben in Steenwijkerland veel waardevolle contacten en een groot netwerk vanuit Sociaal Werk De Kop, dat kunnen we ook hierin goed gebruiken. Het seniorenplatform, het Mantelzorgnetwerk, de diverse huisartsenpraktijken, de Adviesraad Sociaal Domein, wij kijken uit naar ook fijne samenwerking op dit vlak,’ ‘We zijn hiervoor ook op zoek naar vrijwilligers, die hierin willen meedoen om zo samen met ons dit vorm te geven,’ Zo vervolgen Sandra en Paula. Vrijwilligers die hier meer van willen weten kunnen zich melden bij VIP (Vrijwilligers Informatie Punt) via vip@sociaalwerkdekop.nl of via 0521-745080.

12-06-2024

Nieuwe KIES-groep per oktober (Kinderen in een scheiding)

In oktober start er een nieuwe KIES-groep voor kinderen van 7-12 jaar oud vanuit Sociaal Werk De Kop.
Lees meer