Terug naar Nieuws

Vacature projectleider levensvaardigheden

Gepubliceerd op:

In het akkoord ‘Samen voor Ryan’ hebben onderwijs- en zorgpartners in Steenwijkerland de handen ineen geslagen. Samen willen deze partijen ervoor zorgen dat meer kinderen in Steenwijkerland met meer vaardigheden van school komen, zodat zij als volwassenen beter in staat zijn om zo zelfstandig mogelijk hun leven te leiden en deel te nemen aan de samenleving. Gezamenlijk is besloten dat samen leren centraal staat. Daarom is de Steenwijkerlandse Academie opgericht. Dit is een kennisbank voor informatie en scholing. De Steenwijkerlandse academie is faciliterend aan een viertal projecten: de eerste 2000 dagen, vroegsignalering, levensvaardigheden en anderstaligen.

Project levensvaardigheden
Het doel van het project levensvaardigheden is om jongeren tot 18 jaar te coachen zodat zij voldoende levensvaardigheden hebben om zich naar vermogen staande te houden in de maatschappij. Onder levensvaardigheden verstaan wij de volgende zes thema’s:

1) Wie ben ik?                                                                 

2) Gezond denken en gezond zijn                              

3) Hoe zorg ik voor mijzelf?                                        

4) Hoe ga ik om met anderen?

5) Eerlijk tegenover mijzelf en anderen

6) Jezelf blijven ontwikkelen

Om dit doel te bereiken hebben we drie verschillende taken opgesteld: we willen jongeren tot 18 jaar in verschillende contexten op het gebied van levensvaardigheden coachen, we willen voor jongeren die extra ondersteuning nodig hebben passend aanbod creëren en we willen kennis en vaardigheden rondom de zes thema’s delen met ouders en professionals in het netwerk van Samen voor Ryan.

Voor dit project zijn wij op zoek naar een projectleider die affiniteit heeft met het onderwerp. We zoeken iemand die kan activeren, initiëren, coördineren en vooral wil doen!   

Taken van de projectleider

 • Het verder uitwerken van het projectplan levensvaardigheden i.s.m. de projectgroep;
 • Het aansturen en begeleiden van het project en de projectgroep;
 • Het rapporteren over en bewaken van de voortgang van het project;
 • Samen met de projectgroep verantwoordelijk voor het eindresultaat;
 • Het organiseren van bijeenkomsten met de projectgroep;
 • Deelname aan de projectgroep Monitoring & Samen leren;
 • Het bewerkstelligen van synergie met de Steenwijkerlandse Academie en met andere projecten;
 • Het uitbreiden van deelnemende organisaties, ouders en jongeren.                                                                                                                                                  

Belangrijke uitgangspunten

 • Niemand van ons kan het alleen, we doen het samen;
 • We betrekken ouders en jongeren actief bij dit project;
 • We richten ons op coping, niet op kwetsbaarheden;
 • We sluiten aan bij het gedachtengoed Positieve Gezondheid van Machteld Huber;

Functie-eisen en competenties                                       

 • HBO/WO werk- en denkniveau;
 • Heeft een helikopterview en kan domein-overstijgend denken;
 • Legt makkelijk verbindingen met en tussen verschillende partijen;
 • In staat om (complexe) processen aan te sturen;
 • Denkt out- of- the- box, is ondernemend en creatief;  
 • Beschikt over een netwerk dat toegang geeft tot een brede wereld van kennis en kunde rondom levensvaardigheden is een pré. 

Omvang opdracht
Voor dit project zijn wij op zoek naar een projectleider voor gemiddeld 12 uur per week. Nadere invulling van deze uren wordt in overleg met de projectgroep bepaald. De looptijd van dit project is drie jaar. Elk jaar wordt de inzet van de projectleider geëvalueerd en mogelijk verlengd. Het salaris is marktconform.

Sollicitatie en informatie
Voor vragen over het project levensvaardigheden kunt u terecht bij de voorzitter van de projectgroep levensvaardigheden: Johannes Wouda (06-83276293). Bij interesse graag uw motivatie met cv sturen naar j.wouda@rsgtrompmeesters.nl. U kunt reageren tot maandag 22 juni 2020. De (online) gesprekken vinden plaats in week 27.

Bekijk ook

12-04-2021

Coronaproof puzzeltocht in de meivakantie voor kinderen, tieners en gezinnen in Steenwijkerland!

Op vakantie gaan kan helaas nog niet. Maar wat kan wel? Een leuke activiteit in je directe woonomgeving!
Lees meer
 
23-02-2021

Leuke activiteiten in de zomervakantie!

We hebben ontzettend leuke activiteiten bedacht voor jullie in de voorjaarsvakantie!
Lees meer
 
29-10-2020

Aanvraagformulier mantelzorgwaardering 2020

Voor diegene die het niet lukt om de juiste link te openen voor de mantelzorgwaardering 2020, hierbij nogmaals de juiste klikbare link:  https://www.steenwijkerland.nl/Inwoners/Jeugd_zorg_en_werk/Zorg/Advies_en_steun/Mantelzorgers_en_vrijwilligers/Mantelzorgwaardering_aanvragen 
Lees meer