Cursus 'Verder zonder jou'

Rouw is niet iets waar je een streep onder kunt zetten. Je kunt je niet zomaar over het verlies heenzetten en doorgaan met je leven. In een wereld die voor jou veranderd is moet je leren leven met het verlies. 

Sociaal Werk De Kop biedt de mogelijkheid om in een lotgenotengroep het gesprek hierover met elkaar aan te gaan. Dit doen we aan de hand van verschillende thema's, verspeid over tien bijeenkomsten van twee uur. Deze bijeenkomsten vinden om de week plaats. 

Voorbeelden van thema's:

  • het afscheid en de uitvaart
  • reacties van de omgeving
  • omgaan met boosheid, angst of schuldgevoel
  • speciale dagen

De groep start zodra er voldoende aanmeldingen zijn. Het streven is om twee keer per jaar de groep te laten starten. In overleg zullen we het tijdstip bepalen, de locatie is afhankelijk van waar het merendeel van de deelnemers woont. 

Deelnemen
Wil je deelnemen, of heb je nog vragen? Neem dan contact op met Sociaal Werk De Kop via info@sociaalwerkdekop.nl of 0521-745 080. Bij deelname zal er voorafgaand een intakegesprek plaatsvinden met de groepsleiders.